Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Заява про екологічні наслідки Капітального ремонту мосту на км 16+939 автодороги О041804 Вакулове-Лошкарівка-/Т-04-32/ Нікопольського району Дніпропетровської області

Заява про екологічні наслідки

Капітального ремонту мосту на км 16+939 автодороги О041804 Вакулове-Лошкарівка-/Т-04-32/ Нікопольського  району Дніпропетровської області

 

Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації передбачено виконання робіт щодо капітального ремонту мосту на км 16+939 автодороги О041804 Вакулове-Лошкарівка-            /Т-04-32/ Нікопольського району Дніпропетровської області.

Згідно з проектними рішеннями, що розроблені на підставі завдання на проектування, з урахуванням даних натурного обстеження, при капітальному ремонті мосту передбачається виконання наступних робіт:

 • розбирання проїзної частини по всій довжині мосту;
 • перевлаштування ділянок сполучення мосту з автодорожніми підходами;
 • влаштування об’єднуючої монолітної залізобетонної плити проїзної частини прогонових будов;
 • влаштування перильного огородження на мосту згідно вимог ДБН;
 • влаштування бар’єрного огородження згідно вимог ДБН;
 • влаштування нових сучасних водозахисних деформаційних швів типу MAURER D80;
 • укладання гідроізоляції згідно діючих норм;
 • укладання асфальтобетонного покриття відповідно до вимог нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-119:2011 і ДСТУ Б В.2.7-127:2015;
 • укладання на тротуарах сучасного покриття згідно вимог ДБН;
 • ремонт бетонних поверхонь опор та прогонових будов;
 • влаштування укріплення відкосів насипу;
 • відведення води із проїзної частини мосту згідно сучасних вимог ДБН.

Характеристика можливих впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища:

 • на повітряне середовище: в повітряне середовище передбачено викиди забруднюючих речовин від ведення будівельних робіт; валовий викид забруднюючих речовин складає 2,484 т, в т.ч.: азоту діоксид – 0,538 т, вуглецю оксид – 1,475 т, ангідрид сірчистий – 0,085 т, сажа – 0,117 т, вуглеводні – 0,259 т, пил неорганічний SiO2 20-70% — 0,0096 т, заліза оксид – 0,00027 т, манганату оксид – 0,000029 т. Отримані в результаті виконання розрахунків розсіювання максимальні приземні концентрації по всіх інгредієнтах на межі ведення будівельних робіт не перевищать нормативних значень;
 • на водне середовище: запобігається, на питні потреби робочих передбачено використання привозної бутильованої води;
 • на ґрунти: після завершення реалізації проектних рішень територія упорядковується, будівельне сміття та відходи підлягають вивезенню;
 • на клімат і мікроклімат: планована діяльність не впливає на клімат і мікроклімат у зв’язку з відсутністю значних виділень тепла, вологи та парникових газів;
 • на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: планована діяльність  не  зробить  впливу  на рослинний і  тваринний мир прилягаючих територій; стан сформованих у районі проектованої діяльності біотопів флори й фауни не зміниться, заповідні об’єкти в зоні активного впливу відсутні;
 • на навколишнє соціальне середовище: носить позитивний вплив;
 • на навколишнє техногенне середовище: у результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності прилеглих до території реалізації проектованих заходів техногенних об’єктів не передбачається.

Запропанований варіант виконання робіт щодо капітального ремонту мосту на км 16+939 автодороги О 041804 Вакулове-Лошкарівка-(Т-04-32) Нікопольського району Дніпропетровської області, є найбільш доцільним та екологічно придатним.

Прийнятий комплекс проектних рішень є оптимальним й не призведе до істотного порушення існуючого екологічного становища у районі розташування об’єкту.

Для виконання вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва Замовник зобов’язується виконати заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта, що виключає завдання збитків навколишньому природному середовищу.

Контроль за дотриманням намічених заходів бере на себе Замовник.

Главный редактор: Михаил Назаров

E-mail: mn@online-novosti.dp.ua